Suwalskie Pułki

2pułk ułanów

41 Suwalski Pułk Piechoty

4 Dywizjon Artylerii Konnej

3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. Pułkownika Jana Kozietulskiego

Korpus Ochrony Pogranicza BAON Suwałki

 

29 Pułk Artylerii Lekkiej